Skip to main content

Bedrijventerreinenvisie: werken aan ruimte voor bedrijven

Gepubliceerd op: dinsdag 30 januari 2024 | 11:22

Op 9 januari heeft het college van burgemeester en wethouders de bedrijventerreinenvisie vastgesteld. In deze visie staat hoe de gemeente komende jaren wil werken aan voldoende en goede ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Wethouder Leo Barth: “Bedrijventerreinen zijn van groot economisch en maatschappelijk belang voor Krimpenerwaard. Ze zijn een belangrijke basis voor het vitaal en leefbaar houden van onze gemeente.”

Bedrijventerreinenvisie
In de visie staan de acties die de gemeente komende jaren onderneemt. Acties om bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en om ruimte voor bedrijven te maken op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. Denk bijvoorbeeld aan revitaliseringsprogramma’s opstellen en uitvoeren, locatie-onderzoek doen naar kansrijke locatie(s) voor nieuwe bedrijventerrein(en) en een actieplan opstellen en uitvoeren om bestaande bedrijventerreinen beter te benutten. Uiteraard wordt hierbij ook gekeken naar onderwerpen als klimaatadaptatie, verduurzaming en bereikbaarheid. Een overzicht van alle acties staat in de bedrijventerreinenvisie.