Skip to main content

Olympia werkt aan werk met impact!

Gepubliceerd op: dinsdag 07 maart 2023 | 16:28

Steven Gudde is directeur Impact en Arbeidsmarkt bij Olympia. Al is hij werkzaam in het hoofdkantoor te Hoofddorp op een steenworp afstand van Schiphol, Steven Gudde had zomaar Rotterdammer kunnen zijn. Hij noemt het beestje bij de naam, windt er geen doekjes om en schenkt klare wijn. De krapte op de arbeidsmarkt? Grotendeels resultaat van eigen handelen. Simpel.

Het motto van Olympia “ons werk is werk” is even helder als de taal die Gudde spreekt. Onomwonden stelt hij dan ook vast dat de gemiddelde werkgever te lang achterover heeft geleund met de wensgedachte de enige te zijn die de arbeidseisen en -voorwaarden mocht stellen. Hoe anders leert ons de praktijk van alledag… Gudde hierover:

‘De perceptie van de ondernemer is in algemene zin inderdaad redelijk ouderwets. Als we één ding van corona hebben kunnen, of beter: hadden móeten leren, is dat werk an sich voor mensen meer waard is dan geld alleen. Mensen verwachten meer van werk dat beter moet aansluiten op de privésituatie. Zo werd thuiswerken, al dan niet op deeltijdbasis, ineens een reële en interessante optie. Werk kan veel creatiever worden ingericht. Meer voorbeelden? Flexibele(re) werktijden, een baan op parttime basis verdelen over twee arbeidskrachten, alternatieve vormen van vervoer en mobiliteit faciliteren om medewerkers slimmer, efficiënter en duurzamer te laten reizen naar hun werk… en zo kan ik nog wel even doorgaan…’

“Wind tegen? Draai gewoon om, heb je wind mee!”
- STEVEN GUDDE

Olympia is een uitzendbureau dat zich met name richt op uitvoerende beroepen. Op de vraag of dit werk ook valt onder de zoveel besproken “essentiële beroepen” schieten de wenkbrauwen van Steven Gudde onmiddellijk in de fronsvorm:

‘Wie zorgt ervoor dat onze krant ’s morgens vroeg op de deurmat valt? Wie haalt het huisvuil dag in dag uit op? Wie zorgt dat de spullen in de supermarkt liggen? Wie helpt je weer op weg als je met autopech langs de A16 staat? Wie houdt het kantoorpand of het metrostation iedere dag schoon? Wie zorgt er dat de bussen blijven rijden? Zijn dat essentiële beroepen of niet? Olympia werkt met de ambitie dat werk voor iedereen betekenisvol moet zijn, omdat iedereen ertoe doet. Wij zijn een commercieel bedrijf, geen misverstand hierover, maar wij willen werk bieden vanuit een eerlijk geloof dat werk van en voor iedereen van waarde moet zijn. Werk met impact.’

Het zijn geen loze woorden, het zijn daden. Zo laat Gudde weten dat Olympia het afgelopen jaar zo’n 3.000 mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan een baan heeft geholpen. Olympia wil impact maken via werk, het moge mede zijn titel Directeur Impact en Arbeidsmarkt verklaren.

‘De werkgever moet allereerst actief nadenken over de impact van uitvoerend, ondersteunend en/of operationeel werk. Dat is geen nieuw inzicht, dat zeg ik al jaren. Maar blijkbaar werd de noodzaak hiervoor door velen nu niet gevoeld. Hier lijken we inmiddels door de tijd ingehaald. Nu móet je je als werkgever de vraag stellen: stuur ik nog altijd aan op kosten en efficiëncy of ga ik aansturen op waarde? Te lang en te vaak is flexwerk, en werk in het algemeen, de afsluitpost op de begroting geweest en die rekening krijgt ondernemend Nederland nu gepresenteerd. ’Gudde heeft het gelijk aan zijn zijde. De nationale en internationale wereldorde is tijdenlang zó efficiënt en kostengericht ingericht dat we crises of incidenten als het vastgelopen schip op het Suezkanaal of met een plotselinge pandemie als Covid-19 die de wereld twee jaar lang in haar macht hield, niet meer goed kunnen opvangen. De wereld is niet maakbaar en ons te laten leiden door prijsmechanismen alléén is geen duurzame weg. Als we ons dit realiseren, dan moeten wij constateren dat uitvoerend werk níet vanzelfsprekend is. Het ogenschijnlijk onzichtbaar werk vormt de olie waarmee de maatschappelijke machines kunnen blijven draaien. Als samenleving wordt het hoog tijd om dit inzicht om te zetten in een navenante materiële en immateriële beloning. In de oververhitte economie is het niet uitsluitend de werkgever die aan zet is:

‘Ik doe dit werk, in tal van functies overigens, al ruim 26 jaar en ik kan met zekerheid stellen dat dit een volstrekt unieke en zeer uitdagende tijd is. De coronapandemie heeft tot nadenken aangezet. De ondernemer begrijpt nu ook dat uitvoerend werk in juiste verhoudingen moet worden beloond en daar komt bij dat secundaire arbeidsvoorwaarden geboden moeten worden om interessant genoeg gevonden te worden voor de werkzoekende. Dit geldt voor vaste banen en voor flexibele banen. Dit is overigens niet hetzelfde als een eenzijdig pleidooi voor loonsverhogingen. Het gaat om meer. Juist daar helpen wij onze opdrachtgevers bij zodat ze over talent kunnen blijven beschikken. Vast en/ of flexibel.’

Uiteraard vormt onze stadsregio RotterdamRijnmond geen uitzondering op het landelijke beeld, zo laat Gudde weten:

‘Op dit moment is dertig procent van de Rotterdamse vacatures niet in te vullen. Tegenover 122 vacatures staan 100 werkzoekenden. De transportsector in Rotterdam, cruciaal in jullie regio, laat met een verhouding van 10 vacatures tot 1 werkzoekende in deze sector een nog ernstiger beeld zien. We merken dat werkgevers moeite hebben om de doelgroep te bereiken of andere doelgroepen aan te spreken. Bovendien moet het de ondernemer ook duidelijk worden gemaakt dat het binnenboord houden van medewerkers minstens zo belangrijk is. Werken met impact betekent in dit verband, naast de geldelijke beloning, ook een toekomstperspectief creëren in de vorm van opleidingen, cursussen, promotiekansen of het beter inpassen van werk in de privésituatie. Rotterdam is een groeigemeente, vooral aan de jonge kant is het aanbod groot. Ik zou dan ook willen zeggen tegen de Rotterdamse ondernemers: kom naar buiten… wees creatief… vergroot je doelgroep… bezoek scholen… laat zien wat je te bieden hebt… De tijd dat werkzoekenden wel naar jou toekomen is voorbij. Accepteer dat. En heb je wind tegen? Draai gewoon om, heb je wind mee! Een andere arbeidsmarkt vraagt om ander handelen. Wacht níet tot die jongeren zich eenmaal melden op de arbeidsmarkt, want dan ben je in de regel te laat. Het kantoor Olympia in hartje Rotterdam helpt je graag op weg!’

Interesse? Neem contact op met Olympia Uitzendbureau Rotterdam, Romy de Ruiter: 010 – 20034880, 06-23183442, Olympia Rotterdam, Vasteland 12, 3011 BL Rotterdam.

“De krapte op de arbeidsmarkt is grotendeels
het resultaat van eigen handelen.”
- STEVEN GUDDE