Skip to main content

XerxesDZB: een club in beweging

Gepubliceerd op: dinsdag 13 december 2022 | 11:42

Het terrein en het clubhuis van voetbalclub XerxesDZB ademt één en al Rotterdamse voetbalhistorie. Via de Faas Wilkesstraat, de Coen Moulijnbaan en het Zomerhofplein heten voetbalhelden van weleer u in de kantine van harte welkom. Aan de diagonale plafondpanelen hangen zwartwit foto’s van o.a. Aad Andriessen, Ab Fafié, Lazar Radovic (“hij scoorde op 17 december 1963 de winnende 0-1 in de Kuip tegen Feyenoord”), Bep van der Heijden, Rob Jacobs, Nico Jalink, Bart Latuheru, Eddy Treijtel, Willem van Hanegem, Coen Moulijn, Faas Wilkes. Maar wie denkt een plons te kunnen nemen in de poel der nostalgie heeft het goed mis. Rinus Huibrechtse (72) en Alex van Baarle (69) laten op niet mis te verstane wijze weten: XerxesDZB is een moderne club in beweging!

‘Ik ben nu zo’n 45 jaar lid van eerst Xerxes en daarna XerxesDZB. In drie periodes heb ik bestuursfuncties bekleed. Beroepsmatig heb ik bij de gemeente Rotterdam gewerkt. Daarna heb ik nog mijn adviesbureau gerund in Prins-Alexander. Momenteel vorm ik nog altijd met Alex en Rien een soort bouwcommissie’, zo introduceert Rinus zichzelf.

‘En mijn naam is Alex van Baarle, ik ben zo’n 35 jaar lid waarvan de laatste 32 jaar penningmeester. In het verleden heb ik hier gevoetbald en ik ben trainer geweest toen mijn kinderen gingen voetballen. Ik ben financial controller geweest bij Fortis Bank, later ABN AMRO. Dus toen XerxesDZB een penningmeester zocht…’

Trots laten Rinus en Alex een luchtfoto zien die aan de muur van het clubhuis hangt. De locatie van XerxesDZB midden in het groene hart van Rotterdam-Oost springt meteen in het oog. Het terrein ligt als het ware tussen het Ommoordse Veld en het Wollefoppenpark geklemd met het Bergse Bos en de Zevenhuizerplas op wandelafstand. Juist die unieke ligging met de boomrijke omzoming van de voetbalvelden brengt impliciet een verantwoordelijkheid met zich mee. Alex hierover:

“ Al in 2009 hebben wij de duurzaamheidstransitie in gang gezet.”
- ALEX VAN BAARLE

‘Al in 2009 hebben wij de duurzaamheidstransitie in gang gezet. Wij hadden onze ideeën op papier gezet en die werden vervolgens minutieus doorontwikkeld door Rien de Groot, een lid van de vereniging, maar ook architect van architectenbureau LG Architecten en architect van de renovatie van 2010. Zo kwamen de groene gevels tot stand, hebben we voor extra isolatie voorzetwanden laten plaatsen en hebben we vloerverwarming laten aanleggen. Sinds 2014 liggen er zonnepanelen op het dak van de kleedkamers en sinds 2019 liggen er zonnepanelen op het dak van het clubhuis en op de tribune.’

‘En vergeet de LED verlichting niet Alex,’ vult Rinus aan, ‘zowel binnen als in de lichtmasten. Toen we 13 jaar geleden hiermee begonnen hadden we nog een deelgemeente die vooruitstrevend en meedenkend was.

Zo werden de zonnepanelen op het kleedkamergebouw door die Deelgemeente geschonken.

Maar voor de overige zonnepanelen hebben we alle mogelijke landelijke en gemeentelijke subsidies benut waardoor zo’n 70 procent van de investering werd gesubsidieerd. Momenteel hebben we verregaande plannen om ons buitenterras aan te pakken: de betegeling moet waterdoorlatend worden en we willen meer bomen op het terras. Dat verschaft extra schaduw en het geeft ook een milieuvriendelijker aangezicht. Bovendien willen we zo spoedig mogelijk van het gas af, maar de energieleveranciers en de Coolsingel verlenen vooralsnog niet de medewerking die je zou verwachten gezien de duurzaamheidsambities van de Gemeente Rotterdam.’

Het woord voetbal is nog amper gevallen. Natuurlijk zijn ook Rinus en Alex gek op “het spelletje”, maar de verantwoordelijkheid om zich in te spannen voor een ander is nog altijd zwaarwegender. Onze samenleving stoelt grotendeels op de onbezoldigde inzet van goedwillende vrijwilligers als Rinus en Alex.

Tijdens het gesprek zijn vrijwilligers Aad, Cor, Bertus, Joop en Kees volop in de weer om het clubterrein netjes te houden. ‘Zonder deze mensen is de club verloren’, verzucht Rinus veelzeggend.

‘Ik ben ook lid van de commissie Waarden En Normen…’, zegt Rinus, ‘…helaas is zoiets vandaag de dag nodig. Er gebeurt van alles op een vereniging, ik ben samen met twee andere commissieleden contactpersoon als er bemiddeld moet worden. Tevens hebben we voor iedere leeftijdsklasse van O5 tot en met O19 een sociaal coördinator. Tot slot helpen mensen van de Pameijer Stichting ons wekelijks met allerlei werkzaamheden. Hartverwarmend zoiets.’

Het is duidelijk. Een voetbalvereniging anno 2022 draait om meer dan voetbal alleen. De sociaalmaatschappelijke taak is niet te onderschatten. Mensen als Rinus en Alex doen hun werk graag, al is nieuw bloed zowel welkom als broodnodig, want XerxesDZB is een club in beweging en de ambities liegen er op meerdere vlakken niet om, zo laat Alex weten:

‘We zijn een financieel gezonde club met dik 900 betalende leden, een actief bestuur, kader en vrijwilligers en trouwe sponsoren en donateurs.