Skip to main content

Zuid-Holland bereikbaar houdt Zuid-Holland... bereikbaar!

Gepubliceerd op: dinsdag 29 november 2022 | 9:39

De provincie Zuid-Holland telt 3.753.944 inwoners waarvan er 1.211.523 in de stadsregio Rotterdam-Rijnmond woonachtig zijn. Dag in dag uit zoeken de bewoners per auto, metro, bus, tram, fiets, scooter of anderszins hun weg door de metropool. Alleen met een helikopterview kan worden gezien wat de impact van de wirwar aan vervoersbewegingen iedere dag eigenlijk is. De figuurlijke helikopterpiloot luistert naar de naam René Vrugt, programmadirecteur van de in Delft gehuisveste overheidsstichting Zuid-Holland Bereikbaar, een naam die alles zegt.

‘Om maar met de deur in huis te vallen, Zuid-Holland Bereikbaar wordt gefinancierd door acht samenwerkingsorganisaties, te weten de gemeente Rotterdam, ProRail, de gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Je moet weten dat veel wegen, bruggen en viaducten in onze provincie de komende jaren aan vervanging toe zijn, bovendien worden er maar liefst 200.000 nieuwe woningen bij gebouwd. Om Zuid-Holland letterlijk bereikbaar te houden brengen wij “een en ander” in kaart.’

Om dat “een en ander” draait de facto het werk van René Vrugt en zijn medewerkers. Om vervoershinder in de regio te beperken is het noodzakelijk dat verder gekeken wordt dan de regionale neus lang is. Het dagelijkse woonwerk verkeer houdt immers niet op bij de gemeentegrenzen, integendeel. René Vrugt:

‘Neem de aanstaande renovatie van de Van Brienenoordbrug. Daar rijden overdag dik 200.000 voertuigen overheen en dat zijn niet allemaal Rotterdammers. Als we dadelijk rijstroken gaan versmallen of afsluiten, willen we weten waar de mensen vandaan komen die daar rijden en waar ze naartoe gaan, met als doel uiteindelijk zo effectief mogelijke maatregelen te nemen om de hinder te beperken. Met slimme technologie, we houden ons uiteraard aan de AVG wetgeving, kunnen we dat in kaart brengen. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook goed monitoren wat de effecten zijn van een storing zoals aan de Calandbrug… of neem de plotselinge verkeershinder die ongewild ontstond bij de Hoofdweg in Rotterdam-Prins Alexander..’

Het idee van Zuid-Holland Bereikbaar blinkt, zoals vrijwel alle briljante ideeën, uit in zijn eenvoud. De woorden “logisch” en “ja toch” vallen dan ook met de regelmaat van de klok. Het totale plan wordt helemaal inzichtelijk als René Vrugt de vier speerpunten van Zuid-Holland Bereikbaar lettergewijs P – V – M - C uiteenzet:

‘De P staat voor Planning en Programmering en eigenlijk ook voor Puzzel. We coördineren feitelijk de agenda’s van alle samenwerkende organisaties. We maken meerjarige kaarten waarop per jaar de ontwikkeling van de verkeersknelpunten te zien is. NS en ProRail werken vaak met lange termijnprojecten terwijl gemeenten de gewoonte hebben om met korte termijnagenda’s te werken. Een groot verschil.

De V staat voor Verkeersmanagement. Is er een calamiteit in bijvoorbeeld een tunnel, dan treden de zogenaamde regelscenario’s in werking. In Rhoon werken we samen met RWS in een verkeerscentrum waar we op beeldschermen kunnen zien waar wat gebeurt in bijvoorbeeld de regio Rotterdam-Rijnmond. Zo moeten er pijlsnel meldingen op de borden verschijnen. We werken ook op dit punt zowel coördinerend als adviserend.

De M staat vervolgens voor Mobiliteitsmanagement. Onze medewerkers gaan daadwerkelijk huis aan huis bij bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen om hen van advies te voorzien. Voorbeeld? In een straal van 20 à 25 kilometer is een e-bike in meerdere opzichten een uitstekend vervoermiddel voor veel mensen. De e-bike is goed voor de gezondheid, relatief goedkoop, fiscaal aantrekkelijk en natuurlijk milieuvriendelijk. En dus ondersteunen we fietsstimuleringsacties. Denk ook aan de openingsen sluitingstijden van bijvoorbeeld universiteiten en hogescholen en aan grote publiekstrekkers zoals diergaarde Blijdorp; welke klanten zouden een bezoek per OV kunnen overwegen. En onlangs wisten we monteurs van een installatiebedrijf ervan te overtuigen om hun busje voortaan te laten staan om voor de fiets en/of het OV te kiezen om hun klandizie in stadscentra te bezoeken. Mensen moeten soms over een drempeltje heen…

Als laatste staat de letter C die voor Communicatie. Ons werk bestaat grotendeels uit het verzamelen van informatie en data. Vraag is alleen wat dóe je ermee? Wij proberen de data op een zo’n pragmatisch mogelijke manier te verwerken. Wat heeft de gemiddelde Rotterdammer of Capellenaar er nu aan? We onderzoeken momenteel of er behoefte is aan een verkeerstechnische “pre-trip” en “on-trip” advies op maat. We vermoeden van wel. Uiteindelijk is het onze ambitie om al onze adviezen, bevindingen, data en voorstellen kenbaar te maken via platforms zoals onze website en via de diverse social mediakanalen.’

Het idee van Zuid-Holland Bereikbaar blinkt, zoals vrijwel alle briljante ideeën, uit in zijn eenvoud.

René Vrugt werkt met zo’n 80 à 90 medewerkers om die ambities te realiseren. Een deel ervan zijn ingehuurde gedetacheerde krachten die op projectbasis voor zijn organisatie werkzaam zijn. Om de structurele lange termijnambities te waarborgen is getekend voor een bestaan van tenminste 10 jaar voor “zijn” Zuid-Holland Bereikbaar en dit unieke project is niet onopgemerkt gebleven in de rest van Nederland. Oriënterende gesprekken zijn al geagendeerd met onder andere de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant.

‘Ik heb er al een carrière van dik 25 jaar bij RWS opzitten waar ik eigenlijk van alles gedaan heb, van Alphen -waar ik vandaan kom- tot aan Den Haag, van Rotterdam-stad tot en met de Tweede Maasvlakte. Ik ben van nature nieuwsgierig en werk als verbinder graag samen met mensen. Als we onze provincie bereikbaar willen houden is gedragsverandering nodig waarbij ik steeds de spiegel voor mijzelf houd: wat kan ik zélf doen om nog milieuvriendelijker en efficiënter van A naar B te reizen?’

Omwille van de bereikbaarheid van Rotterdam-Oost en Capelle aan den IJssel mogen wij blij zijn met René Vrugt als de spreekwoordelijke helikopterpiloot van Zuid-Holland Bereikbaar, want binnenkort gaat de A20 tussen Gouda en Rotterdam op de schop en we willen toch bereikbaar blijven, beste regiogenoten?

Meer informatie op zuidhollandbereikbaar.nl