Skip to main content

Kabinet: meer geld naar regelingen voor innovatieve ondernemers

Gepubliceerd op: dinsdag 22 november 2022 | 10:32

Het kabinet wil innovatie en ondernemerschap de komende jaren flink stimuleren met regelingen als de WBSO en het Nationaal Groeifonds. Innovatieve ondernemers komen daarom voor verschillende financiële regelingen in aanmerking. Komt uw onderneming wellicht in aanmerking voor een van de regelingen? RVO biedt informatie en hulp aan ondernemers die van de regelingen gebruik willen maken.

Missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid
De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden wordt aangemoedigd via het zogenoemde missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Hierbij ligt de focus op energietransitie en circulaire economie, digitalisering en sleuteltechnologieën zoals fotonica en kunstmatige intelligentie.

Kosten onderzoek en ontwikkeling verlagen via de WBSO-regeling 
Met de WBSO-regeling kunnen ondernemers hun kosten voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) verlagen. De WBSO-regeling heeft daartoe extra budget van € 50 miljoen vanaf 2023 dat daarna verder oploopt. Bekijk of uw onderneming voor de WBSO in aanmerking komt

Nationaal groeifonds: meer impact van kennis
Impact ontstaat daar waar onderzoekers, ondernemers en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken. Hier wordt vanuit het Nationaal Groeifonds in geïnvesteerd. Ook zijn er daarnaast investeringen op dit vlak in het versterken van toegepaste onderzoeksfaciliteiten (€ 500 miljoen), praktijkgericht onderzoek (€ 100 miljoen) en de grootschalige wetenschappelijke infrastructuur (€ 500 miljoen). Voor innovatieve start-ups en scale-ups zijn bovendien volop financieringsmogelijkheden (meer dan € 1 miljard) beschikbaar. 

Naast de publieke investeringen door het Nationaal Groeifonds (€ 20 miljard), volgt komend jaar een herziening van de Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) en het afsluiten van een nieuw Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) met meer dan 30 deelnemende partijen. De afgelopen jaren bedroegen de publieke en private investeringen in dit convenant jaarlijks zo’n € 5 miljard.

Sterke kennispositie als antwoord op uitdagingen van de toekomst
Het kabinet trekt meer dan € 20 miljard uit voor het innovatiebeleid om zo meer maatschappelijke impact te realiseren. De komende jaren komt daarmee nog meer nadruk te liggen op de samenwerking tussen Nederlandse onderzoekers en ondernemers. Hierdoor moeten er meer innovatieve producten en diensten ontstaan. Dat is nodig als antwoord op grondstoffenschaarste, digitalisering, verduurzaming en veiligheid. Zodat Nederland de economische groei kan blijven realiseren.