Skip to main content

Van Wijk uitvaartkisten is een trendsetter

Gepubliceerd op: dinsdag 01 november 2022 | 9:00

Duurzaamheid. Het doet denken aan een trein op volle snelheid waar onderhand zowat ieder weldenkend mens, onderneming, instantie of organisatie aan boord is gestapt. De alarmbellen zijn afgegaan, er is geen weg meer terug, het belang dat op het spel staat kan niet groter zijn dan dat het is: de toekomst van de volgende generaties. Zelfs de laatste notoire twijfelaars lijken inmiddels overstag, maar Van Wijk Uitvaartkisten heeft nooit getwijfeld. Sterker nog, het liep voor de troepen uit, lang voordat duurzaamheid een in dikke letters gedrukte prioriteit op de politieke agenda werd, waarmee Van Wijk Uitvaartkisten een ware trendsetter werd.

‘Onze duurzaamheidsagenda dateert in feite van 2013 toen mijn neef Nathan als vijfde generatie van ons familiebedrijf aan boord kwam. “Zijn wij wel toekomstbestendig… waar willen we heen?”, waren vragen die Nathan hardop stelde. Goede vragen! Van 2013 tot circa 2016 hebben we onderzocht hoe wij duurzamer konden werken… of er alternatieven waren voor de milieubelastende spaanplaat waar wij tot dan toe veel mee werkten. En dat alternatief vonden wij in populierenhout dat wij voortaan gingen gebruiken. Bovendien boden we die nieuwe uitvaartkisten aan tegen dezelfde prijs als onze spaanplaat uitvaartkisten… iets om over na te denken.’

“Een uitvaartkist als laatste meubelstuk.” - PETER VAN WIJK

Algemeen Directeur Peter van Wijk, vertegenwoordiger van de vierde generatie, glimlacht als hij de herinneringen ophaalt. Hun keuze voor duurzaamheid werd destijds veelal niet door de markt begrepen. Toch schuilt er een filosofie achter die verduurzamingsstrategie en voor de niet voor de hand liggende commerciële keuze die gemaakt werd:

‘Daarmee lieten we zien dat het ons dus níet uitsluitend ging om het commerciële belang. Natuurlijk moeten ook wij iedere dag weer een kosten- batenanalyse maken, maar we wilden ook nadrukkelijk aandacht en geld besteden aan onze morele verantwoordelijkheid. Voor ons is verduurzaming een kwestie van geen woorden maar daden. Gewoon dóen is dan ook ons devies.’

In die tijd was milieu als concept nog het spelendingetje van menig politieke partij, vaak van linkse signatuur. Maar Van Wijk Uitvaartkisten prikte door de ballon van gemeenplaatsen heen en voer als trendsetter een geheel eigen koers. Zo doorliepen Nathan en Peter de gehele keten van aanlevering tot uitlevering en maakten zij ook dáárin bewuste keuzes. Zo bleek het vervoer van het populierenhout vanuit Italië per trein vele malen duurzamer te zijn dan via wegvervoer, bovendien plant Van Wijk voor iedere boom die gebruikt wordt maar liefst drie bomen terug

‘We maakten al een paar jaar geleden hele bewuste stappen om off-grid te gaan. Persoonlijk reed ik als een van de eersten een elektrische auto, in 2018 waren wij haantje de voorste door op zonnepanelen over te stappen, we gebruiken geen gas meer en ook onze interne logistiek draait volledig elektrisch. Dus geen fossiel brandstofverbruik meer bij ons. Bij verduurzaming hoort overigens ook efficiënt werken. Zo hebben we stappen gemaakt in de automatisering van ons productieproces en zijn we heel bewust overgegaan op de zogenaamde robotica-techniek: het zware arbeidsintensieve en lichamelijk belastende werk wordt nu gedaan door robots… onze mensen hebben daardoor minder fysieke klachten, terwijl we nog nooit zoveel medewerkers op de loonlijst hebben gehad. Het is een way of life…’

Er is niets mee gelogen, er is niets mee overdreven. Peter van Wijk is de nuchterheid zelve en is het levende bewijs dat een onderneming uitstekend kan renderen met een milieubewuste filosofie die naast winstgevendheid ook oog heeft voor de leefomgeving en voor de medemens. ‘Je moet jezelf constant in de spiegel aan kunnen kijken…’, aldus Van Wijk, ‘… je kunt jezelf toch niet belazeren?’

Een rondleiding door het bedrijf volgt, in omgekeerde volgorde weliswaar want het kantoorgedeelte waar het gesprek plaatsvindt dient tevens als showroom waarin het indrukwekkende assortiment aan uitvaartkisten, het eindproduct als laatste meubelstuk zogezegd, te bezichtigen is. Voordat we de fabriekshal op de begane grond betreden, vertelt Peter van Wijk: ‘Mijn vaders opa Piet van Wijk nam in 1925 de firma over van de toenmalige eigenaar die daar al sinds 1903 als kistenmaker in dienst was. In die oorlogsjaren waren er maar liefst 12 kistenmakers alleen in Rotterdam al. Ons bedrijf begon aan de Goudse Rijweg in Rotterdam-Crooswijk. In 1981 verhuisden we naar de huidige locatie aan de Poolvosweg 107 in Capelle. Ikzelf werk hier vanaf 1996. Mijn vader Philip van Wijk leeft nog. Hij is 81 jaar oud en zei me ooit:

“Kom maar niet bij ons werken, anders leer je het nooit om ergens medewerker te zijn.” Zoiets vormt vanuit liefde gedreven je karakter ja.’

Zowel vader Philip als zoon Peter van Wijk zijn van huis uit meubelmaker, ambachtelijke vaklui, technisch begaafde houtbewerkers. Peter van Wijk Nathan houdt zich voornamelijk bezig met de sales en marketing en Peter is de man van de techniek, van de efficiency, van de robotica. In die rollen vullen oom en neef elkaar perfect aan - hun bloedband is de rode lijn van het bedrijf.

In de fabriekshal laat Peter vervolgens zien hoe een uitvaartkist binnen vier minuten tijd gefabriceerd wordt. De medewerkers zeggen ons allemaal vriendelijk gedag als we passeren, terwijl de robots met minutieuze precisie hun werk doen. Op jaarbasis produceert Van Wijk 18.000 uitvaartkisten waarvan er circa 1.500 in Capelle op voorraad staan.

‘De volgende stap die we willen maken is de verduurzaming van het interieur van de kisten. Zo blijven we door-ontwikkelen en op die milieubewuste basis willen we ons nadrukkelijk blijvend onderscheiden in de markt.
Het verduurzamingsproces gaat gewoon door. Je hebt hier niet alleen visie voor nodig, maar ook lef op een Rotterdams-nuchtere manier. Trendsetter of niet, we staan altijd met beide beentjes op de grond, want we blijven bescheiden…’

“Verduurzaming is een way of life geworden.” - PETER VAN WIJK

Meer informatie op vanwijkuitvaartkisten.nl