Skip to main content

Einde aan misleidende ‘van-voor’ prijzen

Gepubliceerd op: woensdag 04 mei 2022 | 10:54

Misleiding van consumenten met valse prijsverminderingen is een hardnekkig fenomeen zowel online als in winkels. Een verkoper verhoogt korte tijd de prijs van een product of dienst, verlaagt deze daarna en presenteert deze ‘van-voor’ prijs vervolgens onterecht als een aanbieding of een aanzienlijke korting. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel voor een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om het misleiden van consumenten met valse prijsverminderingen wettelijk aan te pakken.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Een aantrekkelijke prijsvermindering die dat eigenlijk helemaal niet blijkt te zijn, is misleiding. Veel consumenten hebben wel eens te maken gehad met valse ‘van-voor’ kortingsacties. Dat we hier iets aan gaan doen, is ook goed nieuws voor ondernemers die hierdoor ook te maken hadden met oneigenlijke concurrentie. En verkopers kunnen met dit voorstel uiteraard nog altijd zelf hun prijzen blijven vaststellen en échte ‘van-voor’ kortingsacties doen.”

De nieuwe regels bepalen dat de oorspronkelijke prijs waar de korting van af gaat (de ‘van-prijs’), de laagste prijs moet zijn die de verkoper 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gevoerd. De regelgeving komt voort uit een Europees besluit om deze manier van prijsaanduidingen vanaf medio 2022 overal in de EU te gaan hanteren.

Opeenvolgende prijsverminderingen blijven mogelijk
Het kabinet kiest ervoor om in Nederland gebruik te maken van een uitzonderingsmogelijkheid voor opeenvolgende prijsverminderingen. Bijvoorbeeld korting op een kledingstuk die eerst 20 procent bedraagt, vervolgens 30 procent en daarna 50 procent. Hierbij mag de verkoper blijven verwijzen naar de prijs waarover de eerste vermindering werd aangekondigd.

Producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn, zijn straks ook uitgezonderd. Na 30 dagen vervalt de uitzondering voor het betreffende product. Het kabinet kiest voor deze uitzondering, omdat het zowel voor verkopers als consumenten gunstig is wanneer nieuwe producten binnen een periode van 30 dagen met korting kunnen worden aangeboden.

Uitzondering voor producten die snel bederven of een beperkt houdbaar zijn
Ook uitgezonderd zijn producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben. Hiervoor mag de verkoper als 'van-prijs' de prijs hanteren die gold direct voorafgaand aan de prijsvermindering. Hierbij kan worden gedacht aan bederfelijke levensmiddelen zoals vis, vlees, zuivel, verse groenten en fruit die slechts enkele dagen worden aangeboden en waarvan de prijs snel kan wijzigen. Het is voor verkopers onpraktisch om de prijs hiervan gedurende die tijd bij te houden. Bovendien is het uit oogpunt van duurzaamheid belangrijk dat regels voor prijsverminderingen helpen om voedselverspilling tegen te gaan.

De ministerraad heeft ermee ingestemd de AMvB voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van de maatregel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij publicatie in het Staatsblad. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt na invoering van de maatregel hierop toezicht en gaat handhaven bij overtredingen.