Skip to main content

MKB-ondernemingen kunnen per 1 maart opnieuw SLIM-subsidie aanvragen

Gepubliceerd op: maandag 26 februari 2024 | 13:44

Op 1 maart 2024 start het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak is geopend van vrijdag 1 maart 2024 9.00 uur tot en met donderdag 28 maart 2024 17.00 uur.

De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Met de subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers gedurende hun loopbaan blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te houden en er ook voor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden.

Per aanvrager kunt u in het aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. De behandelvolgorde van de aanvragen wordt bepaald door middel van een loting. U dient zich vooraf te registreren via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid.

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Zie meer informatie over de vereisten waar een aanvraag aan moet voldoen.

Wijzigingen per 1 januari

Per 1 januari is de SLIM-regeling op een aantal punten gewijzigd. Het gaat om details, de regeling blijft op hoofdlijnen hetzelfde.

De activiteit ’de doorlichting van de onderneming’ van de SLIM-regeling is aangevuld waardoor ook subsidie kan worden verstrekt voor doorlichtingen die zien op het inzichtelijk maken van andere ontwikkelbehoefte om de leerrijke werkomgeving te versterken. Het gaat hierbij dan in elk geval om leercultuurscans. Een leercultuurscan is een diagnose-instrument dat ondernemingen kunnen gebruiken om de eigen leercultuur te meten en analyseren.

Verder is met het nieuwe begrip ‘L&O-methode’ (in artikel 1) nader afgebakend wanneer er nu sprake is van een methode die voor subsidie in aanmerking komt. Het begrip L&O-methode staat voor: structurele inbedding van leer- en ontwikkelactiviteiten, die primair is gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden, kennis en beroepshoudingen van werkenden in de onderneming.

Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van een bedrijfsschool, een online leeromgeving, een digitaal kennis- en leerportaal/platform, het ontwikkelen van leerlijnen of e-learning, een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken of de introductie van leerambassadeurs.

De wijzigingen zijn opgenomen in de menukaart.

Verhoging uurtarief externe adviseurs

Voor subsidies die in 2024 worden aangevraagd, geldt voor externe adviseurs een maximaal uurtarief van € 135 exclusief BTW.