Skip to main content

Minder bedrijven verplicht tot accountantscontrole en bestuursverslag

Gepubliceerd op: woensdag 27 december 2023 | 10:46

Het kabinet heeft een voorstel gedaan om minder bedrijven te verplichten tot een controle van de jaarverslaggeving door een accountant en tot het opstellen van een bestuursverslag. De lasten voor bedrijven en de druk op de controle-capaciteit van accountants worden hierdoor verlaagd.

Met het voorstel wordt een richtlijn van de Europese Commissie uitgevoerd waarmee de inflatie van de afgelopen 10 jaar verwerkt wordt in de criteria waarmee bedrijven worden ingedeeld. Deze indeling bepaalt welke mate van verantwoording bedrijven moeten afleggen over hun financiën.

Bedrijven worden ingedeeld op basis van hun balanstotaal en netto-omzet. De categorieën bedrijven zijn micro, klein, middelgroot en groot. De grensbedragen van deze indeling worden verhoogd met 25%, waardoor sommige bedrijven in een kleinere categorie zullen vallen. In deze kleinere categorie hoeven ze minder informatie op te nemen in hun jaarverslaggeving en hoeven ze die in sommige gevallen niet meer te laten controleren door een accountant. De geschatte besparing voor het bedrijfsleven van deze verhoging is circa € 45 miljoen. Het voorstel is dat bedrijven de verhoogde grensbedragen ook mogen toepassen over het boekjaar 2023. Dit was een nadrukkelijke wens van het bedrijfsleven en accountantsorganisaties.

Europese Richtlijn
Het voorstel voert de richtlijn uit die de Europese Commissie op 19 oktober 2023 heeft gepubliceerd om de grensbedragen voor micro- kleine, middelgrote en grote rechtspersonen te verhogen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming implementeert de verhoging met een algemene maatregel van bestuur. De ministerraad heeft ermee ingestemd dit ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State voor te leggen. Naar verwachting zal het definitieve besluit in het 1e kwartaal van 2024 worden gepubliceerd.