Skip to main content

Verduurzamen van je bedrijf is gewoon leuk!

Gepubliceerd op: dinsdag 14 december 2021 | 11:02

In het decembernummer van het Business Magazine wordt stil gestaan bij het fenomeen duurzaamheid… saaie kost, zei u? Allesbehalve!

In deze editie maken we gehakt van duurzaamheid als containerbegrip en trekken het juist in het persoonlijke om antwoord te geven aan de vragen:

  • Hoever staan we met circulaire economie?
  • Wat deed ik aan duurzaamheid tot dusver?
  • En vooral: op welke aspecten van duurzaamheid kan ik eigenlijk nog méér doen?

Concreter en directer gaat het niet worden! We wensen iedereen veel leesplezier en inspiratie toe.