Skip to main content

De Tozo stopt. Wat Nu?

Gepubliceerd op: donderdag 30 september 2021 | 13:55

Op 1 oktober eindigt de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). U kunt tot en met 30 september 2021 Tozo aanvragen. Heeft u daarna nog financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u vanaf begin oktober een Bbz-uitkering aanvragen. Dit is een aanvullende uitkering voor uw levensonderhoud. De Bbz-uitkering vraagt u aan bij het Regionaal Bureau zelfstandigen (RBZ).

Opnieuw kijken naar de toekomst
Het gaat weer beter met de economie. Maar, ongeveer 75 procent van de Tozo 5-aanvragers weet nog niet of ze na 1 oktober weer genoeg gaan verdienen. Het RBZ kan u helpen bij het (opnieuw) vormgeven van uw toekomst. Er staan veel organisaties klaar om u te ondersteunen. Zoals bij ondernemerschap, schulden, de overstap naar een baan in loondienst en scholing. U kunt zelf aangeven welke hulp u nodig heeft. Bijvoorbeeld bij: de stap naar schulddienstverlening, een goede voortzetting van uw bedrijf of het beëindigen van uw bedrijf. Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/ondernemenindetoekomst.

Bbz-uitkering tijdelijk soepeler
Vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021 wordt de bestaande Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) soepeler. Dit betekent dat:

  • Uw vermogen niet meetelt bij de aanvraag.
  • U de versoepelde Bbz-uitkering met een terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden aan kunt vragen.
  • Het RBZ uw inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per maand in plaats van per jaar bepaalt.
  • De Bbz-uitkering een gift is in plaats van een lening.

Gesprek voor maatwerk
Doet u een aanvraag voor de Bbz? Dan nodigt het RBZ u in enkele gevallen uit voor een gesprek. Zo kunnen ze maatwerk bieden bij uw situatie. Bijvoorbeeld als u minder dan 18 maanden geleden bent gestart of als u wil stoppen. Maar ook als u geen jaarcijfers kunt leveren. Of u werkt in een branche waar ondersteuning meestal niet meer nodig is (zoals kappers).

Binnenkort aanvragen
Op dit moment werkt het RBZ aan de uitwerking. Op www.rotterdam.nl/rbz vindt u steeds de laatste informatie.